Blog Image

Klein Graduale

Over dit blog

Voor kleine kerken biedt de Kerk eenvoudige gezangen met een grote geestelijke rijkdom. Op dit blog verken ik het Graduale Simplex, geef ik voorbeelden van mijn Nederlandstalige gezangen uit het Klein Graduale en kijk ik over de grenzen van onze kerkprovincie heen om te zien wat daar op het gebied van propriumgezangen gebeurt.

Introïtus van Fr. Samuel Weber

Proprium Posted on 07 Mar, 2011 21:06

In de Verenigde Staten heeft Fr. Samuel Weber, een Benedictijner monnik van St. Meinrad Archabbey, alle propriumgezangen van de Veertigdagentijd en Pasen op muziek gezet, waarbij hij de Gregoriaanse melodie nauwkeurig volgt. Zijn werk doet denken aan wat de de Oud Katholieke Kerk heeft gedaan. Hieronder kun je de introïtus He will call upon me van de Eerste zondag van de Veertigdagentijd beluisteren:

Vergelijk met de Gregoriaanse introïtus Invocabit me:Intredegezangen van Richard Rice

Proprium Posted on 09 Feb, 2011 12:41

Richard Rice, een Amerikaanse componist, heeft voor het gehele kerkelijke jaar intredegezangen gecomponeerd die bestaan uit een kort refrein voor het volk en psalmverzen voor koor. De refreinen zijn altijd genomen uit de introïtus van de betreffende zondag. Hieronder zie je een voorbeeld voor de zesde zondag door het jaar:

De zondagen voor de Veertigdagentijd zijn gratis te downloaden. Het complete werk is voor slechts vier euro the koop bij Lulu.com. Zelf denk ik dat deze manier van uitvoeren ook in het Nederlands goed te doen is.Chants Abrégés

Proprium Posted on 16 Dec, 2010 19:40

Het Tweede Vaticaans Concilie was er destijds erg op gebrand om de (Gregoriaans) gezongen hoogmis te stimuleren. Dat blijkt wel uit zijn realistische kijk op de praktische haalbaarheid daarvan: het concilie vroeg onder andere om een uitgave met eenvoudige melodiën voor de kleinere kerken. Of het Graduale Simplex, dat in 1967 het daglicht zag, ook echt hetgeen was dat de concilievaders daarbij voor ogen stond weten we natuurlijk niet. Het zou bijvoorbeeld ook heel goed kunnen dat ze een uitgave als de Chants Abrégés in gedachten hadden.

De Chants Abrégés is een uitgave van Solesmes en bevat de gezangen tussen de lezingen (graduale, alleluia en tractus) voor het gehele liturgische jaar op eenvoudige melodiën. Er is een uitgave uit 1926 die de Church Music Association of America al langer online aanbood.

Nu is ook de zeldzame, herziene uitgave van 1955 te downloaden. Veel plezier ermee!

Zie ook dit bericht op Chant Café.Simple Propers Project

Proprium Posted on 28 Nov, 2010 16:29

In de Verenigde Staten is Adam Bartlett voor de Church Music Association of America bezig alle Engelse teksten van de propriumgezangen op muziek te zetten. Een prachtig project waarvan hij hoopt dat het in het voorjaar van 2011 klaar is.

Zijn benadering is even eenvoudig als doeltreffend: Adam gebruikt psalmtoonformules, gebaseerd op het Gregoriaans, die in moeilijkheidsgraad liggen tussen een eenvoudige psalmtoon en een doorgecomponeerde antifoon. Daardoor blijft het melodisch verloop van de antifonen interessant genoeg voor de toehoorder, maar is de uitvoering niet te moeilijk voor een klein koor of een cantor. Hier volgt als voorbeeld het offertorium voor de eerste zondag van de Advent:

<!–
WriteFlash('’);
//–>

Adam heeft voor elk processiegezang (introïtus, offertorium en communio) acht formules gecomponeerd, voor elke toonaard één. Deze 24 psalmtoonformules zijn flexibel, zodat vrijwel iedere tekst er op te zingen is. Lees hier meer over zijn Simple Propers Project.

Deze benadering is natuurlijk ook heel goed bruikbaar voor de Nederlandse teksten. Naast de gezangen uit het Klein Graduale, zou een verzameling Nederlandstalige propriumgezangen volgens het Graduale Romanum zeer welkom zijn, zeker als ze ook door een ongeoefend koor gezongen kunnen worden.