Tijdens de chrismamis op donderdagochtend in de Goede Week wordt traditioneel de hymne O Redemptor gezongen tijdens de offerande, als de oliën en de gaven voor de eucharistie in een plechtige processie naar het altaar worden gedragen. In de volgende video is te zien en te horen hoe dit in de kathedraal van Milaan gebeurt.

<!–
WriteFlash('’);
//–>

In het Klein Graduale is deze hymne nu voor het eerst in de volkstaal te vinden. De vertaling is van mijzelf, de melodie is een vereenvoudigde versie van het Gregoriaans:

2. Wil zo goed zijn om te wijden,
Koning van het eeuwig Rijk,
deze olie, levend teken,
dat de kwade geest bezweert. – Refrein

3. Dat eenieder door de zalving
met dit chrisma word’ vernieuwd.
Dat het wel genezen moge
onze aangetaste eer. – Refrein

4. Door de heil’ge waterbronnen
klaart de ziel en vlucht het kwaad.
En door het gezalfde voorhoofd
kan genade binnengaan. – Refrein

5. Die uit ’t hart des Vaders voortkomt
en de schoot der Maagd vervult,
schenk het licht en ban de dood uit
wie door chrisma zijn vereend. – Refrein

6. Moge deze dag een feest zijn
voor ons tot in eeuwigheid;
het gewijde is lof waardig,
die niet wegsterft in de tijd. – Refrein

Tijdens de Chrisma-mis van het bisdom Breda (op woensdag 20 april 2011 in Kloosterzande), werd deze Nederlandstalige offerandezang gezongen.