In de Verenigde Staten heeft Fr. Samuel Weber, een Benedictijner monnik van St. Meinrad Archabbey, alle propriumgezangen van de Veertigdagentijd en Pasen op muziek gezet, waarbij hij de Gregoriaanse melodie nauwkeurig volgt. Zijn werk doet denken aan wat de de Oud Katholieke Kerk heeft gedaan. Hieronder kun je de introïtus He will call upon me van de Eerste zondag van de Veertigdagentijd beluisteren:

Vergelijk met de Gregoriaanse introïtus Invocabit me: