Het Graduale Simplex heeft één mis voor het hoogfeest van de geboorte van de Heer. De introïtus heeft dezelfde tekst als die van de nachtmis:

Dominus dixit ad me: Filius meus es tu, ego hodie genui te.

De vervulling van deze profetie, verwoord in Psalm 2, begon in die nacht in Bethlehem. Dit kind is werkelijk de Zoon van God, werkelijk “God uit God, licht uit licht; geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader.” Hij is in de wereld gekomen om één van ons te zijn. Dit kind is waarlijk Emmanuel – God-met-ons.

<!–
WriteFlash('’);
//–>

Dit is de Nederlandse versie van deze intredezang uit het Klein Graduale:

De tekst van het offertorium komt eveneens overeen met die uit de nachtmis. De melodie komt ons bekend voor; we hoorden deze formule van toon II* ook al in de beide intredezangen van de Advent.

Laetentur caeli, et exsultet terra
ante faciem Domini: quoniam venit.

De vreugde die uit de tekst spreekt, blijkt, gezongen in de antifoon, geen uitbundige, maar een kalme, ingetogen blijdschap te zijn. Wij zingen in de offerandezang werkelijk voor het aanschijn van de Heer: Hij is niet alleen in deze nacht gekomen, maar komt keer op keer weer tot ons in de heilige Eucharistie.

<!–
WriteFlash('’);
//–>

Hier is de Nederlandse offerandezang uit het Klein Graduale: