In de Verenigde Staten is Adam Bartlett voor de Church Music Association of America bezig alle Engelse teksten van de propriumgezangen op muziek te zetten. Een prachtig project waarvan hij hoopt dat het in het voorjaar van 2011 klaar is.

Zijn benadering is even eenvoudig als doeltreffend: Adam gebruikt psalmtoonformules, gebaseerd op het Gregoriaans, die in moeilijkheidsgraad liggen tussen een eenvoudige psalmtoon en een doorgecomponeerde antifoon. Daardoor blijft het melodisch verloop van de antifonen interessant genoeg voor de toehoorder, maar is de uitvoering niet te moeilijk voor een klein koor of een cantor. Hier volgt als voorbeeld het offertorium voor de eerste zondag van de Advent:

<!–
WriteFlash('’);
//–>

Adam heeft voor elk processiegezang (introïtus, offertorium en communio) acht formules gecomponeerd, voor elke toonaard één. Deze 24 psalmtoonformules zijn flexibel, zodat vrijwel iedere tekst er op te zingen is. Lees hier meer over zijn Simple Propers Project.

Deze benadering is natuurlijk ook heel goed bruikbaar voor de Nederlandse teksten. Naast de gezangen uit het Klein Graduale, zou een verzameling Nederlandstalige propriumgezangen volgens het Graduale Romanum zeer welkom zijn, zeker als ze ook door een ongeoefend koor gezongen kunnen worden.